Kontakt

Uue Loomingu Majal ei ole veel maja. Soovime, et saaksime tulevases asupaigas oma olemasoluga
panustada selle asukate täisväärtuslikku kogemusse elukeskkonnast. ULM ei mängi ainult oma toas,
vaid käib õues naabritega juttu puhumas, kuulab maad, mõtleb kaasa ning panustab oma loomingulisusega kogukonna toimimisse, muutes selle isikupäraseks ja mänguliseks.

ulm@ulm.ee